تبلیغات
منطقه آزاد ماکو - غار ها
1-غارتشگاه: این غاردرسمت جنوب غربی کوه آتابی وبالای دشت معروف به طاهر کومی واقع می باشدیا برای سهولت صعود به این غارازتفرجگاه گوزلو می توان به سمت جنوب غربی به غار دسترسی پیدا کرد.

2-غارخزانگاه: این غار درقسمت جنوبی روستای جان عزیز وقسمت شمالی رودخانه زنگمار درارتفاع 2150متری مربود به دوران اوراتورها می باشد راههای دسترسی به این غاراز روستای جان عزیز وازمنطقه خویلو یوردو به سمت شرق یا از دره تفنگ چی وبعدازصعود به کوه تفنگ چی وفرود 100متری به سمت غرب می توان به غار دسترسی پیدا کرد.این غاردرزیباترین منطقه ماکو(دره باغی-زنگمار) با حیات وحش وطبیعت زیبا وچشم انداز سد ماکوواقع می باشد.

3-غار صعومعه دران: این غاردرمنطقه بورالان ماکو بطول 5کیلومتر هر کوهنورد وغارنوردی رابرای ماجراجوئی می طلبد.

4-جهنم قویوسو: این غاردرشهرستان شوط روستای نیاز واقع می باشد.

5-بوقلو قویو: این غار درماکو واقع بوده واز محله خانه های سازمانی وبا گذر ازکنار کلاهک سنگی دامداماش وادامه مسیر بسمت شمال غربی می توان به این غار دسترسی پیدا کرد.