تبلیغات
منطقه آزاد ماکو - پارک ها
1-پارک جنگلی : این پارک درورودی شهروبه فاصله 2کیلومتری ماکو درکناررودخانه زنگمار با درختان انبوه تفرجگاه مناسبی برای مسافران می باشد. 

2-پارک شهیدحسین فهمیده: این پارک در کنارترمینال با وسعت کم جوابگوی اهالی خونگرم بشگوز ومسافران است.

3-پارک شادی: این پارک درجنب شهرداری ماکو ودردامنه کوه سبدداغی ودرکناررودخانه زنگمار باطبیعت جنگلی واین پارک با داشتن شهر بازی محل مناسبی برای خانواده ها می باشد.

4-پارک معلم : این پارک بالاتر ازاداره تامین اجتماعی ومابین خیابان امیر کبیر وامام بدون توجه به مساحت کم دربهار وتابستان پذیرائی دوستاران طبیعت می باشد.

5-پارک شهریار : این پارک در سه راهی قره کورپی با تمثیل استاد محمد حسین شهریار ودرکنارپل تاریخی قره کورپی مربوط به دوران صفویه ،محل مناسبی برای خانواده ها می باشد.

6-پارک ستارخان : این پار ک در شهرک ولیعصر (پنج کلاسه )خیابان ستارخان واقع است.

7-پارک لاله: این پارک درمحله برج بلوار مدرس واقع می باشد.